Este ano queremos anunciar unha serie de boas novas con respecto aos patrocionios que nos manteñen a flote. Hoxe queremos agradecerlle a R que volva a confiar no noso proxecto un ano máis.

Nun ano tan complicado coma o que levamos, no que a maior parte dos nosos ingresos veñen das cuotas dos nosos socios a pesares de ter que manter o local pechado, o apoio que nos ofrece un operador como R é dun valor incalculable. R leva connosco desde o primeiro ano, e nunca dubidaron en ofrecernos o noso apoio. Por iso, de parte de toda a directiva e os socios, moitas gracias!