O próximo 15 de Abril volvemos as Katas de Rust da industriosa, será a terceira, cos seguintes horarios:

  • 9:30 - 10:00 -> Almorzo nas Ramblas (Pegada ao taller)
  • 10:00 - 11:00 -> Pair-programming de prototipo dende a última kata.
  • 11:00 - 12:00 -> Explicación I2C e embedded-hal traits
  • 12:00 - 13:30 -> Probas de I2C
  • 13:30 - 14:00 -> Recapitulación e votación da presentación do seguinte tema.

As katas de Rust é un espacio onde varios desenvolvedores traballan xuntos nun problemas especifico sobre Rust. Ao final da kata falamos sobre os problemas, e de que queremos falar na seguinte kata.

A kata vai estar liderada por Eloy Coto, principal engineer en Red Hat.

Como novidade, algúns vamos a quedar a comer (seguramente no Ourensano), ese día a primeira hora faremos a reserva.

Para participar debes de realizar a túa inscrición gratuita en meetup.

Esta actividade está patrocinada pola Xunta de Galicia e pola Axencia Para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA).