A programación funcional é un paradigma que enfatiza o uso de funcións en lugar de modificar o estado ou os datos directamente. Promove un código conciso, declarativo e enfoca na inmutabilidade, facendo o teu código máis fácil de ler, depurar e razoar. Esta meetup ten como obxectivo introducir OCaml, unha linguaxe de programación funcional, tipada estaticamente, de propósito xeral con forte apoio aos principios de programación funcional.

Neste evento, abordaremos os seguintes temas:

  • Introdución a Conceptos de Programación Funcional (funcións de primeira clase, funcións puras, inmutabilidade, recursión)
  • Comprender os Fundamentos de OCaml (tipos de datos, sintaxe, operacións básicas)
  • Explorar a Biblioteca Principal de OCaml e as Funcións da Biblioteca Estándar
  • Exemplos do Mundo Real de Programación Funcional con OCaml (analizadores, intérpretes, etc.)

A meetup proporcionará unha oportunidade para que os asistentes ter un coñecemento prácticos

O ponente será José Castillo, Senior Software developer de Red Hat. José ten ampla experiencia traballando con ferramentas cloud-native dentro de Red Hat. José está moi vinculado ao mundo Telco, traballando anteriormente en tecnoloxías de 4G e 5G.

Non perdas esta oportunidade de obter ideas valiosas sobre programación funcional a través de OCaml.

Para participar debes de realizar a túa inscrición gratuita en meetup.

Esta actividade está patrocinada pola Xunta de Galicia e pola Axencia Para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA).